Kurs


Brannforebygging

Kurs i brannforebygging

Et kurs med formål å gi kompetanse innen det brannforebyggende arbeidet og hvordan dette kan gjennomføres effektivt i byggverk og virksomheter for å trygge liv, helse, miljø og materielle verdier slik det stilles krav om i forskrift om brannforebygging. Kurset inneholder blant annet informasjon om aktsomhet ved brannfarlig aktivitet og en praktisk innføring i internkontroller, risikovurderinger og tiltaksplaner.

Flo Brannsikring utfører oppdrag hver eneste dag hvor det kreves slik kompetanse og gjennomfører kurset med jevne mellomrom.

Book kurs
 


Industrivern

Kurs i industrivern

Noen virksomheter er underlagt krav om organisering av et industrivern som sikrer at kvalifisert personell i en virksomhet er tilgjengelig for innsats på kort varsel. Flo Brannsikring gjennomfører kurs for hvordan industrivernet effektivt kan planlegges, organiseres, dimensjoneres og vedlikeholdes slik det stilles krav om i forskrift om industrivern.

Flo Brannsikring har en solid kompetanse innen industrivern og gjennomfører kurset med jevne mellomrom.

Book kurs
 


Varme arbeider

Kurs i varme arbeider

Varme arbeid omfatter arbeid hvor det brukes verktøy som utvikler varme og som kan starte en brann. Slike verktøy kan være vinkelsliper, skjærebrenner, varmepistol, propanbrenner, glødeapparat mm. Forsikringsselskapene stiller krav til sertifikat for utførelse av varme arbeid og det er Norsk Brannvernforening som administrerer sertifiseringsordningen.

Flo Brannsikring AS har sertifiserte instruktører som gjennomfører kurset flere ganger i året.
Book kurs