Velkommen til Flo Brannsikring!


Flo Brannsikring AS er et firma med spesialisering innenfor brannsikkerhet på land og kan tilby et mangfold av tjenester innenfor fagfeltet. Det er lagt stor vekt på kompetanse i et fagfelt med stor bredde. Nytenkning og utvikling står sentralt. Firmaet holder til i Stryn i Sogn og Fjordane og har sitt største nedslagsfelt i eget fylke og Møre og Romsdal.

Lurer du på hva Flo Brannsikring kan hjelpe deg med?


Trykk på bildet for en full oversikt over våre produkter og tjenester

forsidebilde_rodforsidebilde_graa

Hvorfor velge Flo Brannsikring?


 
1Kunnskap og Erfaring.

Det tar tid å opparbeide seg kunnskap og erfaring, noe som Flo Brannsikring AS har høstet helt siden 1993. Det er mange ting man må tenke gjennom ved valg innenfor brannsikkerhet. Blant annet løsninger, etableringskost, brukskost og om hensikten er oppfylt.

2Faglig bredde.

Flo Brannsikring AS har kompetanse til det meste innen brannsikkerhet og er opptatt av å ha faglig bredde. Flo Brannsikring AS utfører tjenester både for de som planlegger bygg og de som drifter og leier bygg.

3Tillit.

Vi stiller opp og gjør vårt ytterste for at kunden får det han er tjent med. Brannsikkerhet er et spesialisert fagfelt. Vi orienterer gjerne om hvordan ting fungerer og henger sammen. Vi sier det vi mener og er opptatt av å gi korrekt informasjon fremfor valgene som tas.

4Kvalitet og Service.

Sikkerheten skal fungere den dagen man trenger den. Da er god kvalitet og service helt avgjørende. I Flo Brannsikring har vi fokus på at dette blir oppfylt, blant annet ved at internt kvalitetssikringssystem utvikles på bakgrunn av tidligere erfaringer.

5Én aktør å forholde seg til.

Flo Brannsikring har all brannteknisk kompetanse under et og samme tak og kan tilby en helhetlig og dekkende totalpakke innenfor brannsikkerhet. Dermed trenger kunden bare én aktør å forholde seg til, noe som øker kvalitet og pålitelighet i seg selv.

 

Våre samarbeidspartnere

Byggforvaltning Norge AS
BFN AS tilbyr teknisk rådgivning som sikrer systematisert drift og verdibevarende vedlikehold av eiendom.

A-vista
A-vista tilbyr hus-og hytteteikningar i heile landet: Nye bygg, tilbygg og påbygg.Vi hjelper deg med alt papirarbeidet i samband med di byggesak.