Byggforvaltning Norge er et rådgivende firma innen teknisk forvaltning av eiendom som holder til i nye lokaler ved Langelandsveien 35 i Ålesund, og ved avdelingskontor i Førde. BFN's kunder er pr i dag lokalisert i Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag. BFN har egen kompetanse på brannteknisk, byggteknisk og kjøleteknisk bistand. Vi har stort kontaktnett og mange samarbeidspartnere innen relevante faggrupper.