Tilsette

 

Mats Flo

Daglig leder
Branningeniør
Avdelingsleder prosjektering

 

Kjell Rune Flo

Avdelingsleder FDV
Brannrådgiver

 

Kristoffer Grodås

Avdelingsleder Utførende

 

Brynjar Flo

Brannrådgiver

 

Inger Langvik

Faglig leder
Senioringeniør

 

Gunvor Flo

Teknisk tegner
Økonomiansvarlig

 

Asle Hopland

Kontrollør

 

Rune Pedersen

Branningeniør

 

Roy Veamyhr

Kontrollør

 

Vegard Tonning

Brannrådgiver

 

Ulrik Flo

Brannrådgiver

 

Dag Greidung

Kontrollør