Om ossFlo Brannsikring AS er et firma med spesialisering innenfor brannsikkerhet på land og kan tilby et mangfold av tjenester innenfor fagfeltet. Det er lagt stor vekt på kompetanse i et fagfelt med stor bredde. Nytenkning og utvikling står sentralt. Firmaet holder til i Stryn i Sogn og Fjordane og har sitt største nedslagsfelt i eget fylke og Møre og Romsdal.

Flo Brannsikring ble startet i 1993 av Gunvor Flo med satsing på kontroll og vedlikehold av håndholdt slokkeutstyr og brannslanger. Det startet med et lite verksted hjemme på Hool der man jobbet alt etter hvor mye arbeid som dukket opp. Ektemannen Kjell Rune Flo stilte med hjelp når det var behov og ble mer og mer involvert i driften i tiden fremover.

I 1998 ble virksomheten et eget aksjeselskap med videreføring av navnet Flo Brannsikring AS og hvor ektemannen avsluttet sine 12 år som konsulent i Gjensidige Forsikring for å bygge videre på en lovende familiebedrift. På denne tid hadde han også hentet mange år som brannkonstabel i Stryn Brannvesen som har kommet godt med under utviklingen.

Flo Brannsikring AS utvidet sine tjenester ytterligere med leveranser av brannvern - og sikkerhetsutstyr til brann og redningsvesen. Satsingen gikk også ut på å legge om en eksisterende syfabrikk til å sy spesialtilpasset bekledning for brann og redningspersonell. Satsingen ble ingen suksess, men har gitt ledelsen mye erfaring og medført at navnet Flo Brannsikring AS ble mer synlig på markedet.

Ved tusenårsskiftet kom Flo Brannsikring AS godt i gang med brannteknisk prosjektering og ledelse av branntekniske problemstillinger i byggeprosjekter. Flo Brannsikring AS ble også inkludert som brannteknisk rådgiver i svært mange eksisterende bygg og dermed formet rollen som brannvernleder seg nærmest selv. Det satses på førstehjelpsutsyr og førstehjelpskurs, branntetting - og isolering samt montering og installasjon av brannteknisk utstyr.