Tjenester


 

Velkomen til Flo Brannsikring!
Totalleverandør av branntekniske varer og tenester

Med mange års erfaring innen brannsikring kan vi tilby følgende tjenester.

Finner du ikke det du leter etter?
Ta kontakt med oss, så skal vi hjelpe deg så godt vi kan!.


+47 57 87 33 64

eller

Send e-post


Brannteknisk dokumentasjon

En virksomhet som eier et byggverk skal dokumentere iverksettelse av: rutiner som sikrer at kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket blir overholdt. rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge mangler ved bygningsdeler, installasjoner og utstyr som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge mangler ved det systematiske sikkerhetsarbeidet. Skal man få til rutinene ovenfor på en oversiktlig og effektiv måte trengs det dokumenter med oversikt over branntekniske bygningsdeler, installasjoner og utstyr. Flo Brannsikring har lang erfaring med utarbeidelse av branntekniske rapporter, branntekniske tegninger, rømningsplaner, orienteringsplaner, situasjonsplaner, innsatsplaner og instrukser som er tilpasset byggverkets størrelse, kompleksitet, bruk og risiko.

Kontroll og vedlikehold

Eieren av et byggverk skal sørge for at bygningsdeler, installasjoner og utstyr i byggverket som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann, blir kontrollert og vedlikeholdt slik at de fungerer som forutsatt. Kontrollen skal avklare om sikkerhetsinnretningene oppfyller kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket og om de fungerer hver for seg og sammen med hverandre. Flo Brannsikring utfører slike kontroller på samtlige branntekniske sikkerhetsinnretninger, blant annet sprinkleranlegg, brannalarmanlegg, røykventilasjon og ledesystemer. Kontrollens omfang er tilpasset sikkerhetsinnretningene og byggverkets størrelse, kompleksitet, bruk og risiko.

Brannkoordinator

Også kjent som brannvernleder eller eiers representant for brannforebygging. For alle brannobjekt må det være en representant som ivaretar det brannforebyggende arbeidet og som tilsynsmyndigheten kan forholde seg til. Det kan være eier selv eller en representant som eier selv engasjerer.

Planlegging av tiltak

Brannteknisk prosjektering

Som for alle prosjekter med oppføring av nye eller endring av eksisterende byggverk må alt planlegges nøye. Bygningsingeniører planlegger systemer for bæring og arkitekter planlegger arealer, utforming og utseende. En viktig del i dette er at det også foreligger en plan for hvordan brannsikkerheten skal ivaretas. Å ikke ha en plan for brannsikkerhet i en tidlig fase kan gi store økonomiske sprekker i prosjektet. Flo Brannsikring AS stiller gjerne opp som ansvarlig prosjekterende av brannsikkerheten i alle tiltaksklasser.

Branntekniske tegninger

Gode branntekniske tegninger er en forutsetning for at andre prosjekterende og utførende i et prosjekt skal forstå branntekniske forutsetninger og føringer i et tiltak. Flo Brannsikring har lang erfaring med utarbeidelse av branntekniske tegninger og situasjonsplaner. Hensikten er å gjøre den branntekniske utformingen så oversiktlig som mulig.

Detaljprosjektering

Flo Brannsikring utfører detaljprosjektering av bygningsdeler med brannmotstand og gjennomføringer i slike. I tillegg detaljprosjekteres branntekniske installasjoner som blant annet brannalarmanlegg, automatiske slokkeanlegg, røykventilasjon og ledesystemer.

Utførelse og utstyr

Branntetting

Flo Brannsikring utfører tetting av gjennomføringer i bygningsdeler med brannmotstand og har lang erfaring med tilgjengelige produkter og praktiske løsninger.

Brannisolering

Flo Brannsikring utfører isolering av bygningsdeler med krav til brannmotstand og har lang erfaring med tilgjengelige produkter og praktiske løsninger.

Montering av utstyr

Flo Brannsikring har montører med kunnskap og erfaring om montering av brannteknisk utstyr. Dette gjelder alt fra montering av skilt til montering av takstiger og brannstiger.

Utstyr

Flo Brannsikring AS har et rikt utvalg av produkter innenfor brann- og sikkerhet til brannvesen, industrivern, virksomheter og private. Produktene har vi dannet erfaringer med gjennom mange år og vi er opptatt av at produktene skal ha god kvalitet og fungere den dagen det trengs.